Els är en värd i Rom som var värd för en flykting via Airbnb.org.

Hjälp till att ge husrum åt 100 000 flyktingar som flyr Ukraina

Erbjud vistelser utan kostnad eller till ett rabatterat pris via Airbnb.org, eller donera för att se till att våra medel räcker längre.

Ditt stöd gör skillnad

Airbnb.org finansierar korttidsboenden för upp till 100 000 personer som flyr Ukraina. Vi stödjer våra flyktinggäster oavsett nationalitet, ursprung, etnicitet eller hur de identifierar sig.

Du kan hjälpa till genom att erbjuda tillfälliga vistelser utan kostnad eller till ett rabatterat pris via Airbnb.org, eller genom att donera för att finansiera vistelser.

Linda, en värd i Dallas, har välkomnat flyktingar via Airbnb.org.

Erbjud ett boende

Börja som värd och låt gäster bo utan kostnad eller till ett rabatterat pris.

Så fungerar värdskapet

  • Du tillhandahåller en bekväm säng och grundläggande bekvämligheter för allt från ett par dagar till ett par veckor. Läs mer om att vara värd för flyktinggäster
  • Airbnb.org samarbetar med ideella organisationer som kontrollerar flyktinggäster för behörighet och hjälper dem före, under och efter deras vistelser.
  • Airbnb tillhandahåller värdar med AirCover: 1 miljon USD i ansvarsförsäkring, 3 miljoner USD i egendomsskydd med mera – utan kostnad för värden. Vissa begränsningar och undantag gäller.
Fode är en flyktinggäst som bodde hos en värd i Italien via Airbnb.org.

Varje donation hjälper till att fylla ett kritiskt behov av nödboenden för dem som flyr Ukraina och andra i kris.

Så fungerar donationer

  • 100 % av din donation går till att sammanföra människor genom korttidsboende.
  • Boenden är helt gratis för gäster i vårt program.
  • Donationer är avdragsgilla i den utsträckning det är tillåtet enligt din lokala skattelagstiftning.
Josue är värd via Airbnb.org för att välkomna människor som flyr från många typer av katastrofer.

Behöver du hjälp?

Vi erbjuder inte boende direkt till individer just nu. Airbnb.org samarbetar med andra ideella partner som bokar och samordnar vistelser för flyktinggäster.

Vad våra ideella partner gör

Våra partner är ideella organisationer som hjälper till att välkomna flyktingar. Dessa organisationer hjälper sina klienter att hitta boende och mycket mer. Anbud från ideella organisationer beaktas endast efter inbjudan.

Vad Airbnb.org gör

Airbnb.org tillhandahåller bidrag och teknik till våra ideella partner, som samordnar tillfälligt boende för sina klienter.

Våra partner

  • HIAS
  • International Organization for Migration (IOM)

Hur Airbnb bidrar

Stöder värdar

Airbnb tillhandahåller värdar med AirCover: 1 miljon USD i ansvarsförsäkring, 3 miljoner USD i egendomsskydd med mera – utan kostnad för värden. Vissa begränsningar och undantag gäller.

Finansierar vistelser

Airbnb och givare bidrar med pengar för tillfälliga vistelser för upp till 100 000 flyktingar som flyr Ukraina.

Avstår från avgifter

Airbnb avstår från värd- och gästavgifter för alla Airbnb.org-vistelser för flyktingar.