Vårt uppdrag är att ge möjligheten att dela utrymme, resurser och stöd i tider av nöd.
I över åtta år har Airbnb hjälpt människor i kristider genom Open Homes-initiativet. Airbnb.org är nästa kapitel. Vi är en ideell organisation i enlighet med 501(c)(3) med vårt eget uppdrag och vår egen styrelse.

Så började vi.

2012
oktober

Idén kom från en värd

New York drabbades av orkanen Sandy, en av de värsta orkanerna någonsin. Shell, en Airbnb-värd i Brooklyn, kontaktade Airbnb och frågade om hon kunde erbjuda sitt boende utan kostnad till personer som var tvungna att evakuera sig. Airbnb-teamet arbetade långa dagar för att snabbt göra detta tillgängligt för evakuerade, och snart öppnade över 1 000 värdar upp sina boenden för behövande.

En kvinna med lockigt hår står i ett kök. Hon ler och bär ett färgglatt förkläde.
En flygbild av hus som skadats efter orkanen Sandy
2013
juni

Airbnb gör det möjligt för fler värdar att hjälpa till

Airbnb lanserar ett verktyg för katastrofinsatser som låter värdar runt om i världen erbjuda sina boenden utan kostnad under katastrofer.

2015
april–maj

Värdar runt om i världen öppnar sina dörrar för hjälparbetare

Airbnb aktiveras för jordbävningen i Nepal och värdar välkomnar sin första grupp av hjälparbetare, med frivilliga från All Hands and Hearts.

maj–september

Airbnb arbetar med ideella organisationer för att förstå hur man kan erbjuda hjälp

Partnerskap skapas med Federal Emergency Management Agency (FEMA) för att hjälpa till att distribuera beredskapsresurser till värdar och gäster. I Grekland och på Balkan börjar Airbnb arbeta med Mercy Corps och International Rescue Committee för att tillhandahålla boende för hjälparbetare i frontlinjen i den syriska flyktingkrisen.

Airbnb börjar också erbjuda bostadsbidrag till över 15 organisationer som behöver boende för sina klienter eller sin personal, inklusive Service Year Alliance, Make-a-Wish och Summer Search.

2016
juni

Värdcommunityns insatser efter skjutningen på nattklubben Pulse

På begäran av lokala myndigheter gick Airbnb, Uber och JetBlue samman för att tillhandahålla boende, flyg och marktransport för familjer som flög in för begravningar eller som besökte nära och kära på sjukhus. Detta var första gången som värdcommunityn erbjöd sig att vara värd för personer som påverkats av en masskjutning.

september

Vita huset lanserar en uppmaning till den privata sektorn att engagera sig i den globala flyktingkrisen. Airbnb svarar. Airbnbs medgrundare Joe Gebbia var en av 20 chefer som bjöds in av president Obama för att engagera sig i flyktingkrisen.

november

Airbnb blir partner med Make-a-Wish med målet att hysa en familj per dag 2017.

2017
januari

Airbnb gör ett åtagande gentemot International Rescue Committee

Som svar på den amerikanska exekutiva ordern om att stoppa all flyktingmottagning och tillfälligt förbjuda personer från sju länder med muslimsk majoritet åtar sig Airbnb att erbjuda boende till de som påverkas av förbudet. Med anledning av detta lovar Airbnb även att bidra med 4 miljoner USD under loppet av fyra år till International Rescue Committee för att stödja boendebehoven hos människor som har blivit fördrivna.

juni

Airbnb lanserar Open Homes officiellt

På Världsflyktingdagen tillkännager Airbnb att det kommer att fördubbla sina boendeinsatser med Open Homes. Programmet har gjort det möjligt för värdcommunityn att erbjuda sina boenden utan kostnad till människor som drabbats av katastrofer eller flyr från konflikter.

augusti–september

Vår community har hjälpt över 20 000 personer så här långt

Open Homes-communityn hjälper till under fyra katastrofer samtidigt. Hurricane Harvey blir värdcommunityns största aktivering. Under bara en månad hjälper värdar över 2 000 personer som evakuerats i tre delstater. Samtidigt öppnade värdar upp sina boenden för dem som påverkats av orkanen Irma, orkanen Maria och jordbävningen i Mexico City.

2018
september

Airbnb tillkännager ett initiativ för medicinska vistelser

På Biden Cancer Summit tillkännager Airbnb ett initiativ för medicinska vistelser i samarbete med Hospitality Homes, Fisher House och Make-A-Wish. Genom det vill Open Homes-communityn tillhandahålla gratis boende för dem som reser långa sträckor för medicinsk behandling.

november

Värdar hjälper till vid två separata skogsbränder i Kalifornien

Efter bränderna i Camp och Woolsey i Kalifornien öppnade över 2 500 värdar sina dörrar och över 2 300 personer hittade ett ställe att bo på.

2019
maj

Airbnb skapar ett sätt för värdar att donera för att stödja Open Homes

Värdar ville ha fler sätt att delta i Open Homes. Som svar tillkännager Airbnb en donationsplattform som låter värdar donera en procentandel av sina intäkter till Open Homes ideella partner för att hjälpa till att finansiera boenden för dem som behöver.

2020
januari

Värdar erbjuder husrum för över 1 000 personer som drabbats av skogsbränderna i New South Wales och Victoria i Australien. Detta markerar den största internationella aktiveringen av Open Homes hittills.

mars

Värdcommunityns insatser i samband med COVID-19-pandemin

Airbnb tillkännager ett sätt för värdar att tillhandahålla boende för vård- och räddningsarbetare i frontlinjen i kampen mot pandemin.

april

Airbnb utökar sin donationsplattform, så att vem som helst kan göra en donation till ideella organisationer som hjälper dem som arbetar i frontlinjen att hitta någonstans att bo.

december

Airbnb presenterar Airbnb.org

Airbnb etablerar Airbnb.org och firar allt meningsfullt arbete som utförts av värdar och partner via Open Homes. Som en oberoende ideell organisation kommer Airbnb.org att fokusera på att hjälpa människor att dela boende och resurser med varandra i kristider.

2021
april

Mångfald, rättvisa och inkludering står i centrum

För att hjälpa till att skapa en värld som är rotad i tillhörighet tillkännager Airbnb.org offentligt en rad åtaganden för att leverera resultat inom mångfald, rättvisa och inkludering.

augusti

Airbnb.org ger ett kraftfullt välkomnande till afghanska flyktingar

Airbnb.org åtar sig att tillhandahålla tillfälligt boende till 20 000 afghanska flyktingar över hela världen. Finansieringen kommer såväl från större givare som från Airbnb. Airbnb.org samarbetar nära med vidarebosättningsbyråer och partner för att bemöta den snabbt föränderliga situationen.

december

Airbnb.org når en viktig milstolpe – att ta emot 100 000 gäster

Under 2017 satte teamet som skulle bli Airbnb.org upp ett djärvt mål – att tillhandahålla korttidsboende till 100 000 gäster i kristider. I december 2021 överträffar Airbnb.org det målet.

2022
Februari

20 000 afghanska flyktingar får gratis, tillfälligt boende

Sex månader efter att ha tillkännagivit sitt åtagande att erbjuda gratis, tillfälligt boende till afghanska nykomlingar uppfyllde Airbnb.org sitt mål att tillhandahålla boenden till 20 000 flyktingar. Tack vare värdarnas generösa engagemang för att dela sina boenden gratis eller till ett rabatterat pris kunde Airbnb.org tillhandahålla boende till ytterligare 1 300 afghanska nykomlingar.
september

Airbnb.org hjälper 100 000 människor som flyr Ukraina att hitta boenden

Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 flydde mer än 6 miljoner människor från landet. Samma månad åtar sig Airbnb.org att hitta tillfälligt boende åt 100 000 av dem och fler än 40 organisationer hjälper oss att uppnå detta. Tack vare det globala stödet från värdar och välgörare uppfyllde Airbnb.org sitt mål på sex månader och fortsätter sitt engagemang för att hitta boenden åt människor som flyr Ukraina.
En man i blå skjorta håller en kaffemugg medan han står på sin balkong och tittar mot horisonten.
En man i blå skjorta knäböjer bredvid en cykel och öppnar ett U-format lås.
2023
Februari

Airbnb.org hjälper vid jordbävningarna i Turkiet och Syrien

Efter två jordbävningar som mätte över 7 i magnitud i Turkiet och Syrien hittar Airbnb.org gratis boenden till fler än 1 600 överlevande, inklusive hjälparbetare och räddningsarbetare som förlorade sina egna hem, och syriska flyktingar som hade bosatt sig i södra Turkiet efter att ha flytt från krig i sitt eget land.
Två personer sitter på en soffa och lutar sig mot varandra. Solljus filtreras genom skira gardiner bakom dem.
En man, kvinna och ett barn läser tillsammans på en soffa. Barnet äter en orange grönsak och tittar upp på kvinnan.
juni

Airbnb.org lanserar nytt sponsringsinitiativ

Airbnb.org inrättar ett sponsringsinitiativ på 2 miljoner USD för att stödja flyktingar och asylsökande som bosätter sig i USA.
augusti

Fler än 1 800 personer som drabbats av Maui-bränderna hittar nödboenden

Efter att skogsbränder härjat i Lahaina och delar av Mauis inland samarbetar Airbnb.org med betrodda organisationer och Hawaiis Department of Human Services för att ge fler än 1 800 personer gratis nödboenden.
Människor bildar en cirkel och håller varandra i handen medan de står på en strand framför vattnet.
En leende kvinna dansar hula under ljusslingor. En familj sitter bakom henne vid ett picknickbord och äter middag.

Möt vår styrelse.

Jennifer Bond

"Airbnb har bevisat kraften i att sammanföra människor och välkomna främlingar. Airbnb.org har som mål att använda den kraften för att förändra liv och förändra vår värld. Det är ett privilegium att få vara med på den resan."

Joe Gebbia

"Jag inspireras av vad som började med ett meddelande från en värd och blev till en rörelse med 100 000 människor som erbjuder sina boenden till sitt samhälle. I kristider som nu är detta arbete viktigare än någonsin."

Sharyanne McSwain

"Boende är ett av de mest grundläggande mänskliga behoven och genom sitt program tillhandahåller Airbnb.org-teamet boende vid de tillfällen då behovet är som störst."

Catherine Powell

"I nära samarbete med sina partner och värdar har Airbnb.org sett sin inverkan öka dramatiskt och har nyligen genomfört några av sina största initiativ hittills. Jag är hedrad över att fördjupa mitt engagemang i Airbnb.org som styrelseledamot."

Rich Serino

"Jag har själv sett behovet av korttidsboende efter en katastrof eller kris, och Airbnb.org har och kommer att fortsätta att rädda och förändra liv genom att hjälpa till med korttidsboende."

Melissa Thomas-Hunt

"Att tillhandahålla boende när människor behöver hjälp är en av de mest humana och medkännande handlingar som man kan göra. Jag är så glad att vara en del av en sådan oumbärlig och livsförändrande ansträngning."

Jocelyn Wyatt

"Jag var glad över att bli en del av Airbnb.orgs styrelse för jag tror att vi kan ha en betydande inverkan genom att tillhandahålla boende och resurser till behövande."

Så arbetar vi.

Samarbete med ideella organisationer

Airbnb.org ger bidrag till ideella organisationer som sammanför människor med tillfälligt boende, resurser och specialiserat stöd i kristider. Vi tillhandahåller också åtkomst till kostnadsfritt och rabatterat boende som erbjuds av Airbnbs värdcommunity.

Investering i rättvisa

Vi tror på att använda vår kraft och våra resurser för att bidra till en rättvisare värld. Airbnb.org investerar i organisationer med strategier och program som är i linje med vårt engagemang för att främja rättvisa i samhällen.

Hur vår påverkan fungerar

Vi strävar efter att kartlägga effekterna av vårt finansierings- och bostadsprogram för att förbättra det psykosociala välbefinnandet, minska den ekonomiska bördan och stärka gemenskap och samhörighet för gäster.

Partnerskap och bidrag

Airbnb.org tar inte emot förfrågningar om finansiering just nu. Vi kommer att dela information om vår kommande bidragscykel direkt med berättigade ideella organisationer.

Så arbetar vi med Airbnb, Inc.

Airbnb.org är en oberoende och offentligt stödd ideell organisation i enlighet med 501(c)(3). Airbnb.org använder teknik, tjänster och andra resurser tillhörande Airbnb, Inc. utan kostnad för att uppfylla Airbnb.orgs välgörande syfte. Airbnb.org är en entitet som är separat och oberoende från Airbnb, Inc. Airbnb, Inc. tar inte ut serviceavgifter för Airbnb.org-stödda vistelser på sin plattform.

Open Homes-programmet skapades av Airbnb och inspirerades av Airbnb-värdars generositet, som ett sätt att hjälpa människor i nöd att hitta tillfälligt boende. Open Homes-programmet håller för närvarande på att övergå till Airbnb.org och kommer att bygga vidare på programmets insatser, i enlighet med Airbnb.orgs välgörande syfte och uppdrag.