Help house survivors of the Maui fires
You can support survivors and first responders impacted by the Maui fires.
Läs mer

Öppnar upp boenden i kristider

Vi samarbetar med vår community för att erbjuda boende i nödsituationer – från naturkatastrofer till storskaliga konflikter.

Sedan 2012 har över 250,000 personer hittat ett boende i kristider

Över hela världen erbjuder Airbnb-värdar stöd när det behövs som mest. Möt människorna som gör det möjligt.

Tack vare vår globala community av värdar, donatorer och partnerorganisationer kunde Airbnb.org hjälpa mer än 140 000 personer med att hitta tillfälligt boende.

Hur Carmen och hennes samhälle kom samman efter orkanen Maria.

Vi ger samhällen ett sätt att samlas när katastrofer inträffar. Genom programmen på Airbnb.org kan människor erbjuda sina boenden utan kostnad till grannar som behöver evakueras.

Airbnb.org har hjälpt 100 000 människor som flyr kriget att hitta boenden.

Det kan ta flera år för ett samhälle att återhämta sig helt från en större katastrof. Airbnb.org hjälper till att finansiera vistelser för hjälparbetare som utför viktigt arbete för att återuppbygga samhällen.

Skapa en värld som är rotad i tillhörighet

Airbnb.org har visionen om en värld där alla kan hitta en välkomnande plats att bo på i kristider. För att göra denna vision till verklighet för alla skapade Airbnb.org en uppsättning åtaganden om mångfald, rättvisa, inkludering och tillgänglighet.

Vi hjälper andra ideella organisationer att göra en varaktig skillnad.

Träffa några partner som hjälpte till att forma Airbnb.org.
IRC svarar på världens värsta humanitära kriser och hjälper människor vars liv och försörjningsmöjligheter krossats av konflikter och katastrofer att överleva, återhämta sig och få kontroll över sin framtid.
Build Change är en organisation som arbetar katastrofförebyggande och med återhämtningsinsatser, och utformar motståndskraftiga bostadslösningar tillsammans med lokalsamhällen.
HIAS är en global judisk ideell organisation som ger skydd och hjälp till flyktingar, asylsökande och andra tvångsförflyttade befolkningsgrupper över hela världen.
Community Sponsorship Hub skapar möjligheter för communityn över hela USA att välkomna flyktingar och andra fördrivna personer.