Hjälp överlevande från jordbävningar
Du kan stödja överlevande och räddningspersonal som drabbats av jordbävningarna i Turkiet och Syrien.
Donera idag

Öppnar upp boenden i kristider

Vi samarbetar med vår community för att erbjuda boende i nödsituationer – från naturkatastrofer till storskaliga konflikter.

Sedan 2012 har över 250 000 personer hittat ett boende i kristider

Över hela världen erbjuder Airbnb-värdar stöd när det behövs som mest. Möt människorna som gör det möjligt.

Tack vare vår globala community av värdar, donatorer och partnerorganisationer kunde Airbnb.org hjälpa mer än 140 000 personer med att hitta tillfälligt boende.

Hur Carmen och hennes samhälle kom samman efter orkanen Maria.

Vi ger samhällen ett sätt att samlas när katastrofer inträffar. Genom programmen på Airbnb.org kan människor erbjuda sina boenden utan kostnad till grannar som behöver evakueras.

Airbnb.org har hjälpt 100 000 människor som flyr kriget att hitta boenden.

Det kan ta flera år för ett samhälle att återhämta sig helt från en större katastrof. Airbnb.org hjälper till att finansiera vistelser för hjälparbetare som utför viktigt arbete för att återuppbygga samhällen.

Skapa en värld som är rotad i tillhörighet

Airbnb.org har visionen om en värld där alla kan hitta en välkomnande plats att bo på i kristider. För att göra denna vision till verklighet för alla skapade Airbnb.org en uppsättning åtaganden om mångfald, rättvisa, inkludering och tillgänglighet.

Vi hjälper andra ideella organisationer att göra en varaktig skillnad.

Träffa några partner som hjälpte till att forma Airbnb.org.
IMC tillhandahåller akutsjukvård och relaterade tjänster till de som drabbats av katastrofer över hela världen och ger människor den utbildning de behöver för att gå från katastrofhjälp till självförsörjning.
IRC svarar på världens värsta humanitära kriser och hjälper människor vars liv och försörjningsmöjligheter krossats av konflikter och katastrofer att överleva, återhämta sig och få kontroll över sin framtid.
HIAS är en global judisk ideell organisation som ger skydd och hjälp till flyktingar, asylsökande och andra tvångsförflyttade befolkningsgrupper över hela världen.
Build Change är en organisation som arbetar katastrofförebyggande och med återhämtningsinsatser, och utformar motståndskraftiga bostadslösningar tillsammans med lokalsamhällen.
CORE leder katastrofberedskap, katastrofinsatser och återhämtningsinsatser i samhällen som drabbats av, eller som är sårbara för, kriser.
IFRC är världens största humanitära nätverk med 192 nationella rödakors- och rödahalvmånefederationer som arbetar för att rädda liv och främja värdighet runt om i världen.