Hjälp till att göra en större skillnad

Detta är en nödsituation som ingen annan. För närvarande är tiotusentals människor på flykt från en livshotande kris i Afghanistan. Inspirerat av många års generositet av värdar samarbetar Airbnb.org med vidarebosättningsbyråer för att finansiera tillfälliga boenden för 20 000 afghanska flyktingar. Värdar kan hjälpa ännu fler människor genom att erbjuda kostnadsfria eller rabatterade korttidsvistelser. Även om du aldrig har varit värd på Airbnb kan du hjälpa till.

Var värd med rabatt

Det finns ett akut, aldrig tidigare skådat behov av nödboenden för flyktingar som anländer från Afghanistan. Airbnb.org kommer att erbjuda boenden till 20 000 afghanska flyktingar.

Så fungerar värdskapet

 • Hjälp till att välkomna ännu fler människor genom att vara värd för gratis eller rabatterade vistelser, från några dagar till några veckor.
 • Våra ideella partner stöder gäster som är berättigade till dessa tillfälliga vistelser under tiden som de försöker hitta en långsiktig lösning.
 • Airbnb ger värdar dedikerad kundtjänst och värdgarantin på 1 000 000 USD.

Donera

Varje donerad krona hjälper till att fylla detta kritiska behov av nödboenden.

Så fungerar donationer

 • 1
  100 % av din donation går till att sammanföra människor genom tillfälligt boende.
 • 2
  Vi avstår från alla administrativa avgifter, så varje krona du donerar hjälper människor att hitta ett boende.
 • 3
  Donationer är avdragsgilla i den utsträckning det är tillåtet enligt amerikansk lag.

Dela

Sprid medvetenhet

Ju fler vi kan nå, desto fler människor kan vi hjälpa. Sprid budskapet för att hjälpa oss att bredda välkomnandet av flyktingar i dessa kristider.

Frågor

Besök resurscentret

Har du fler frågor om att vara värd för flyktingar? Vi finns här för att hjälpa dig.

Detta gör Airbnb

Avstår från avgifter

Airbnb avstår från värd- och gästavgifter för flyktingvistelser.

Finansierar vistelser

Airbnb och andra donatorer till Airbnb.org finansierar vistelser för 20 000 afghanska flyktinggäster.

Stöd för värdar

Airbnb ger värdar dedikerad kundtjänst och värdgarantin på 1 000 000 USD.

Ideella partner som stöder våra gäster

HIAS
CWS
International Rescue Committee