Var värd i kristider.

Ett kraftfullt välkomnande av flyktingar

Just nu behöver flyktinggäster från Afghanistan korttidsvistelser. Du kan hjälpa till, även om du aldrig har varit värd tidigare.

I februari 2022 nådde Airbnb.org sitt mål att underlätta boenden för 20 000 afghanska flyktinggäster. Dessa vistelser finansierades av Airbnb, tillsammans med andra donatorer till Airbnb.org. Med ditt stöd kan vi göra ännu mer. Hjälp till att tillhandahålla vistelser för nästkommande 20 000 flyktingar genom att göra som tusentals Airbnb.org-värdar och erbjuda korttidsvistelser utan kostnad eller till ett rabatterat pris, eller donera till vistelser för människor i kristider.

Erbjud ett boende

Du kan hjälpa till att välkomna ännu fler människor genom att vara värd för gratis eller rabatterade korttidsvistelser.

Så fungerar värdskapet

  • Du kommer att tillhandahålla en bekväm säng, grundläggande bekvämligheter och så många nätter i följd som möjligt.
  • Airbnb.org samarbetar med vidarebosättningsbyråer som granskar flyktinggäster för behörighet och hjälper dem före, under och efter deras vistelser.
  • Airbnb tillhandahåller värdar med AirCover: 1 miljon USD i ansvarsförsäkring, 1 miljon USD i egendomsskydd, med mera.

Utforska värdskapsresan

Ta reda på mer om hur du tar emot flyktinggäster i resurscentret.

Hitta ett ställe att bo på

För att hitta ett ställe att bo på via Airbnb.org, kontakta först en av våra vidarebosättningsbyråer eller ideella partner.

När du väl har fått kontakt med vidarebosättningsbyrån eller den ideella partnern kommer de att boka och samordna betalning för vistelser för din räkning som en flyktinggäst.

Vad vidarebosättningsbyråer gör

Våra partner är vidarebosättningsbyråer och andra ideella organisationer som välkomnar afghanska flyktingar. Dessa organisationer hjälper nyanlända att hitta boende, sjukvård, jobbstöd, med mera.

Vad Airbnb.org gör

Airbnb.org tillhandahåller bidrag och teknik till våra ideella partner för att hjälpa dem att erbjuda tillfälligt boende för deras klienter på ett säkert sätt.

Våra partner

  • HIAS
  • CWS
  • Internationella räddningskommitén (IRC)

Gör en donation

Varje donerad krona hjälper till att fylla ett kritiskt behov av nödboenden.

Så fungerar donationer

  • 100 % av din donation går till att sammanföra människor genom tillfälligt boende.
  • Airbnb.org tar inte ut administrativa avgifter, så varje krona du donerar hjälper människor att hitta någonstans att bo.
  • Donationer är avdragsgilla i den utsträckning det är tillåtet enligt din lokala skattelagstiftning.

Hur Airbnb bidrar

Stöder värdar

Airbnb tillhandahåller värdar med AirCover: 1 miljon USD i ansvarsförsäkring, 1 miljon USD i egendomsskydd, med mera.

Finansierar vistelser

Airbnb och dess grundare bidrar till de första 20 000 vistelserna för afghanska flyktinggäster.

Avstår från avgifter

Airbnb avstår från värd- och gästavgifter för alla Airbnb.org-vistelser för flyktingar.